Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย EP.1-140

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย EP.1-140

การ์ตูน อนิเมะ เรื่อง โทริโกะ นักล่าอาหาร พากย์ไทย โลกอยู่ในยุคกรูเมต์ ซึ่งวิทยาการทางอาหารเจริญถึงขีดสุด เป็นยุคสมัยที่อาหารขับเคลื่อนทุกสิ่งและวัตถุดิบที่หายากมีคุณค่ามหาศาล จึงได้ถือกำเนิดอาชีพที่เราเรียกว่า “นักล่าอาหาร” ซึ่งมีหน้าที่ค้นหาวัตถุดิบหายากที่มีอยู่มากมายทั่วโลก และในยุคนี้ เมื่อพ่อครัวหนุ่ม “โคมัตสึ” ได้พบกับ”โทริโกะ” หนึ่งในจตุรเทพนักล่าอาหาร ผู้มีความปรารถนาที่จะค้นหาสุดยอดวัตถุดิบเพื่อจะมาเติมเต็มฟูลคอร์สของตน เอง การผจญภัยเพื่อตามล่าสุดยอดวัตถุดิบมากมายจึงได้เริ่มขึ้น

Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.1

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.2

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.3

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.4

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.5

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.6

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.7

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.8

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.9

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.10

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.11

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.12

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.13

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.14

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.15

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.16

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.17

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.18

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.19

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.20

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.21

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.22

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.23

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.24

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.25

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.26

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.27

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.28

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.29

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.30

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.31

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.32

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.33

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.34

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.35

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.36

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.37

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.38

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.39

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.40

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.41

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.42

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.43

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.44

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.45

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.46

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.47

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.48

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.49

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.50

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.51

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.52

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.53

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.54

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.55

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.56

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.57

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.58

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.59

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.60

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.61

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.62

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.63

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.64

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.65

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.66

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.67

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.68

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.69

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.70

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.71

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.72

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.73

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.74

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.75

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.76

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.77

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.78

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.79

Toriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.80

หนังออนไลน์เต็มเรื่อง
หนังออนไลน์
ซีรี่ย์จีน