Masked Rider Den-O มาสค์ไรเดอร์เดนโอ ตอนที่ 1-49 พากย์ไทย จบแล้ว

โนงามิ เรียวทาโร่ เด็กหนุ่มที่ถูกขนามนามว่า ชายหนุ่มโชคร้ายที่สุดในญี่ปุ่น วันหนึ่งเขาได้บังเอิญพบกับเหตุการณ์ประหลาด หญิงลึกลับ ตลับไรเดอร์พาส และขบวนรถไฟกาลเวลา เดนไลเนอร์ ทำให้ชีวิต ของเขาเปลี่ยนไป เรียวทาโร่ได้แปลงร่างเป็น ไรเดอร์เดนโอด้วยความบังเอิญ และร่วมมือกับอิมาจิน อย่าง โมโมทารอส,อุราทารอส,คินทารอส,ริวทารอส และ ชิ๊ค เพื่อต่อสู้กับอิมาจินชั่วร้าย ที่คอยดูดซับพลังงานจาก ความทรงจำในอดีตของผู้คนผ่านการทำสัญญา เพื่อไม่ให้มิติเวลาผิดเพี้ยนไป โนงามิ เรียวทาโร่ หรือ ไรเดอร์เดนโอ และ อิมาจินคู่หูของเขา จึงจำเป็นที่ต้องขัดขวางแผนการของเหล่า อินมาจิน และ ปกป้องกาลเวลาไม่ให้สูญสลายและบิดผันไป

Masked Rider Den-O มาสค์ไรเดอร์เดนโอ ตอนที่ 1-49 พากย์ไทย จบแล้ว

Kamen Rider Den-O ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Kamen Rider Den-O ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Kamen Rider Den-O ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Kamen Rider Den-O ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Kamen Rider Den-O ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Kamen Rider Den-O ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Kamen Rider Den-O ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Kamen Rider Den-O ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Kamen Rider Den-O ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Kamen Rider Den-O ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Kamen Rider Den-O ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Kamen Rider Den-O ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Kamen Rider Den-O ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Kamen Rider Den-O ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Kamen Rider Den-O ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Kamen Rider Den-O ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Kamen Rider Den-O ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Kamen Rider Den-O ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Kamen Rider Den-O ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Kamen Rider Den-O ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Kamen Rider Den-O ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Kamen Rider Den-O ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Kamen Rider Den-O ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Kamen Rider Den-O ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Kamen Rider Den-O ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Kamen Rider Den-O ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Kamen Rider Den-O ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Kamen Rider Den-O ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Kamen Rider Den-O ตอนที่ 29 พากย์ไทย 

Kamen Rider Den-O ตอนที่ 30 พากย์ไทย 

Kamen Rider Den-O ตอนที่ 31 พากย์ไทย

Kamen Rider Den-O ตอนที่ 32 พากย์ไทย 

Kamen Rider Den-O ตอนที่ 33 พากย์ไทย

Kamen Rider Den-O ตอนที่ 34 พากย์ไทย 

Kamen Rider Den-O ตอนที่ 35 พากย์ไทยย

Kamen Rider Den-O ตอนที่ 36 พากย์ไทย

Kamen Rider Den-O ตอนที่ 37 พากย์ไทย

Kamen Rider Den-O ตอนที่ 38 พากย์ไทย

Kamen Rider Den-O ตอนที่ 39 พากย์ไทย

Kamen Rider Den-O ตอนที่ 40 พากย์ไทย

Kamen Rider Den-O ตอนที่ 41 พากย์ไทย

Kamen Rider Den-O ตอนที่ 42 พากย์ไทย

Kamen Rider Den-O ตอนที่ 43 พากย์ไทย

Kamen Rider Den-O ตอนที่ 44 พากย์ไทย

Kamen Rider Den-O ตอนที่ 45 พากย์ไทย

Kamen Rider Den-O ตอนที่ 46 พากย์ไทย

Kamen Rider Den-O ตอนที่ 47 พากย์ไทย

Kamen Rider Den-O ตอนที่ 48 พากย์ไทย

Kamen Rider Den-O ตอนที่ 49 จบ พากย์ไทย

แสดงความคิดเห็นจ้า