Loki Ragnarok โลกิ ปริศนาแร็คนาร็อค ตอนที่ 1-26 พากย์ไทย จบแล้ว

เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อ Loki โดนขับไล่ลงจากสวรรค์โดนผมขับไล่เขาลงมาก็คือ เทพโอดิน เทพผู้ปกครองและใหญ่ที่สุดในสวรรค์ เมื่อเขาได้ลงมาอยู่บนโลกมนุษย์เขาเลยใช้ชีวืตธรรมสามัน และได้สมัครเป็นนักเรียน โรงเรียนหนึ่ง บนโลกมุนษย์ Loki ได้หันตัวมาเป็นนักสืบเรื่องราวลึกลับ จนเขามาเจอเพื่อนสาวคนหนึ่งที่เรียนอยู่ที่เดียวกันซึ่งชอบเรื่องราวลึกลับ เป็นชีวิต จิตใจ แต่พอเขารู้ว่ามีปีศาจออกอาละวาด และรู้เรื่องราวอีกข้อว่าพวกป๊ศาจนั้นได้ตามมาฆ่า Loki ตามคำสั่งของเทพโอดิน จะเกิดอะไรต่อไป

Loki Ragnarok โลกิ ปริศนาแร็คนาร็อค ตอนที่ 1-26 พากย์ไทย จบแล้ว

Loki Ragnarok โลกิ ปริศนาแร็คนาร็อค ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Loki Ragnarok โลกิ ปริศนาแร็คนาร็อค ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Loki Ragnarok โลกิ ปริศนาแร็คนาร็อค ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Loki Ragnarok โลกิ ปริศนาแร็คนาร็อค ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Loki Ragnarok โลกิ ปริศนาแร็คนาร็อค ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Loki Ragnarok โลกิ ปริศนาแร็คนาร็อค ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Loki Ragnarok โลกิ ปริศนาแร็คนาร็อค ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Loki Ragnarok โลกิ ปริศนาแร็คนาร็อค ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Loki Ragnarok โลกิ ปริศนาแร็คนาร็อค ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Loki Ragnarok โลกิ ปริศนาแร็คนาร็อค ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Loki Ragnarok โลกิ ปริศนาแร็คนาร็อค ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Loki Ragnarok โลกิ ปริศนาแร็คนาร็อค ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Loki Ragnarok โลกิ ปริศนาแร็คนาร็อค ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Loki Ragnarok โลกิ ปริศนาแร็คนาร็อค ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Loki Ragnarok โลกิ ปริศนาแร็คนาร็อค ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Loki Ragnarok โลกิ ปริศนาแร็คนาร็อค ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Loki Ragnarok โลกิ ปริศนาแร็คนาร็อค ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Loki Ragnarok โลกิ ปริศนาแร็คนาร็อค ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Loki Ragnarok โลกิ ปริศนาแร็คนาร็อค ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Loki Ragnarok โลกิ ปริศนาแร็คนาร็อค ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Loki Ragnarok โลกิ ปริศนาแร็คนาร็อค ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Loki Ragnarok โลกิ ปริศนาแร็คนาร็อค ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Loki Ragnarok โลกิ ปริศนาแร็คนาร็อค ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Loki Ragnarok โลกิ ปริศนาแร็คนาร็อค ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Loki Ragnarok โลกิ ปริศนาแร็คนาร็อค ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Loki Ragnarok โลกิ ปริศนาแร็คนาร็อค ตอนที่ 26 ตอนจบ พากย์ไทย

แสดงความคิดเห็นจ้า