Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 1-130 ซับไทย (ยังไม่จบ)

Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 1-130 ซับไทย

Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 1-130 ซับไทย

เรื่องย่อ : หลังสงครามนินจาครั้งที่ 4 นารูโตะได้เป็นโฮคาเงะคนที่ 7 ของหมู่บ้าน และได้มีลูกกับ ฮิวกะ ฮินาตะ เรื่องราวจะโฟกัสไปที่ลูกชายคนโตชื่อ โบรูโตะ ได้เข้าในโรงเรียนนินจาพร้อมกับเพื่อนร่วมรุ่นหลายคน อยู่ในทีมของ โคโนฮามารุ ร่วมกับ ซาราดะ ลูกสาวของซาสึเกะกับซากุระ และ มิตสึกิ มีกรณีคนถูกสิงโดยเรียกว่า “โกสต์” มีเพียงโบรูโตะคนเดียวที่มองเห็นและเกิดการขโมยจักระในหมู่บ้านนินจา

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 1 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 2 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 3 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 4 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 5 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 6 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 7 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 8 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 9 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 10 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 11 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 12 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 13 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 14 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 15 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 16 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 17 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 18 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 19 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 20 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 21 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 22 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 23 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 24 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 25 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 26 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 27 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 28 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 29 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 30 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 31 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 32 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 33 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 34 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 35 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 36 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 37 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 38 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 39 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 40 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 41 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 42 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 43 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 44 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 45 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 46 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 47 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 48 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 49 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 50 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 51 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 52 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 53 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 54 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 55 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 56 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 57 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 58 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 59 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 60 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 61 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 62 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 63 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 64 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 65 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 66 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 67 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 68 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 69 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 70 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 71 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 72 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 73 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 74 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 75 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 76 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 77 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 78 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 79 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 80 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 81 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 82 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 83 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 84 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 85 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 86 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 87 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 88 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 89 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 90 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 91 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 92 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 93 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 94 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 95 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 96 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 97 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 98 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 99 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 100 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 101 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 102 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 103 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 104 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 105 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 106 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 107 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 108 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 109 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 110 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 111 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 112 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 113 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 114 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 115 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 116 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 117 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 118 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 119 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 120 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 121 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 122 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 123 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 124 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 125 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 126 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 127 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 128 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 129 ซับไทย

Boruto โบรูโตะ ตอนที่ 130 ซับไทย

ติดตาม ตอนที่ 131 ได้ในสัปดาห๋หน้าค่ะ

แสดงความคิดเห็นจ้า