Berserk (1997) เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส ตอนที่ 1-25 พากย์ไทย จบแล้ว

Berserk (1997) เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส ตอนที่ 1-25 พากย์ไทย จบแล้ว

อนิเมะ เรื่อง เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส Berserk  Kenpuu Denki Berserk ,Berserk The Chronicles of Wind Blades ,Sword Wind Chronicle Berserk

เนื้อเรื่องในตอนแรกกล่าวถึงการผจญภัยของ กัซ ผู้มีฉายาว่า นักรบดำ ที่ต้องต่อสู้กับเหล่าปีศาจมากมาย และปริศนาต่างๆ ที่ผู้อ่านยังไม่เข้าใจไม่ว่าจะเป็น เบเฮริท ความแค้นของกัซที่มีต่อกรีฟีสซึ่งเป็น 1 ใน 5 ก็อดแฮนด์ จนถึงท้ายเล่มที่ 3 เป็นต้นไป เรื่องราวจะย้อนกลับไปในอดีตของกัซ ตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน

Berserk (1997) ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Berserk (1997) ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Berserk (1997) ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Berserk (1997) ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Berserk (1997) ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Berserk (1997) ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Berserk (1997) ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Berserk (1997) ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Berserk (1997) ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Berserk (1997) ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Berserk (1997) ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Berserk (1997) ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Berserk (1997) ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Berserk (1997) ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Berserk (1997) ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Berserk (1997) ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Berserk (1997) ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Berserk (1997) ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Berserk (1997) ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Berserk (1997) ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Berserk (1997) ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Berserk (1997) ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Berserk (1997) ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Berserk (1997) ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Berserk (1997) ตอนที่ 25 พากย์ไทย

หนังออนไลน์เต็มเรื่อง
หนังออนไลน์
ซีรี่ย์จีน