Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 1-26 ซับไทย จบแล้ว

สร้างจากนิยายแนวสงครามผสมแฟนตาซีที่เขียนในปี 1986 จนถึงปัจจุบัน เนื้อหาและดีไซน์อนิเมะจะยึดตามภาคมังงะที่เขียนใหม่โดยอาจารย์ อาราคาว่า โฮมูระ

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 01 ซับไทย

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 02 ซับไทย

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 03 ซับไทย

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 04 ซับไทย

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 05 ซับไทย

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 06 ซับไทย

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 07 ซับไทย

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 08 ซับไทย

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 09 ซับไทย

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 10 ซับไทย

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 11 ซับไทย

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 12 ซับไทย

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 13 ซับไทย

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 13.5 ซับไทย

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 14 ซับไทย

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 15 ซับไทย

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 16 ซับไทย 

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 17 ซับไทย

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 18 ซับไทย

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 19 ซับไทย

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 20 ซับไทย

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 21 ซับไทย

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 22 ซับไทย

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 23 ซับไทย

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 24 ซับไทย

Arslan Senki ผู้กล้าแห่งอัสลัน (ภาค1) ตอนที่ 25 จบ ซับไทย

แสดงความคิดเห็นจ้า